Arbeidsliv
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Brødrene Dworsky

Brødrene Hirsch og Asriel Berl Dworsky drev forretning sammen. Aktuell i «Kartet i Nerbyen».

Brodrene Dworsky Annonse I Norges Handels Kalender 1911 1912
Annonse for Brødrene Dworsky. Faksimile. Norges Handels-kalender for 1911/12. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Brødrene Dworsky var en forretning som ble opprettet av Hirsch og Asriel Berl Dworsky allerede i 1886. Brødrene drev tidlig engrosvirksomhet, noe som vil vi at de solgte varer til andre kjøpmenn. Flere av de norske jødene som var omreisende handelsmenn i Nord-Norge skaffet varene sine herfra. Slik man kan se på annonsene, gjaldt det spesielt kles- og tekstilvarer.

Brodrene Dworsky Arbeider Avisa 24 9 1924
Annonse. Faksimile, Arbeider-Avisa 24.9.1924 (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

I 1893 flyttet brødrene sin forretning til Olav Tryggvasons gate 9, og utvidet etter hvert til nummer 11. Hirsch og Asriel døde henholdsvis i 1911 og 1914. Det var Asriel Berls sønner, David og Josef, som tok over forretningen. De drev den helt fram til 1924 da de la ned bedriften. Senere brukte David lokaler i Olav Tryggvasons gate 11 til sin tannlegepraksis.

Screenshot 2024 02 07 At 14 41 29 Trondheim  Olav Tryggvasons Gate
Olav Tryggvasons gate. Tatt mellom 1916 og 1932. David Dworskys tannlegeskilt i 2. etg på høyre side av gata. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Spor etter butikken i dag?

På 30-tallet ble gården revet og Folkets hus bygd på området der Dworsky-brødrene hadde sin forretning. Folkets hus er samarbeidspartner i Jødisk museum Trondheims prosjekt «Kartet i Nerbyen». Går du utenfor deres inngang i Olav Tryggvasons gate, kan du se et lite skilt til minne om den jødiskeide forretningen «Brødrene Dworsky» som åpnet i det området for over 130 år siden.

Les mer om prosjektet «Kartet i Nerbyen» her.

Kilder

Adressebok for Trondheim, utg. for årene 1888-1914, 1916-1940

Nasjonalbiblioteket, Arbeider-Avisa 24.9.1924, hentet 21.2.2024

Nasjonalbiblioteket, Norges Handels-kalender 1911-1912, hentet 21.2.2024

Oskar Mendelsohn, «Jødenes historie i Norge», Oslo: Forlaget press, 2019

Jødisk museum Trondheim, arkivet

Personer relatert til denne artikkelen