Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Om prosjektet

Helt siden midten av 1800-tallet har jødiske fotspor tråkket vei i Norge. Alt fra hverdagslige hendelser til mer alvorlige historiske begivenheter, har satt dype spor mange steder i Norge. Jødisk museum Trondheim har samlet fotspor som befinner seg nord for Dovre i ett og samme digitale arkiv.  

Jødiske fotspor i nord representerer en ny måte å få innblikk i norsk-jødisk liv i Norge på, fordi man digitalt kan bevege seg på et norgeskart og lete både i geografien og på en tidslinje. Her har vi fått en kunnskapsbase hvor man kan lete etter spor etter jødisk liv fra Ålesund i sør til Hammerfest i nord. 

Mange av fotsporene har ikke tidligere sett dagens lys og vi håper de kan invitere til en ny måte å lære på. Om man er i en undervisningssituasjon, samfunnsinteressert eller bare litt nysgjerrig, kan man fordype seg i små og store historier om stedet man befinner seg på eller man kanskje se ting i et nytt og annerledes perspektiv? 

Nettstedet Jødiske fotspor i nord er ikke ferdig. Vi vil fortsette å lete etter fotspor, finne dem og gi dem plass der de hører hjemme i det nordenfjelske landskapet. Fotsporene er samlet over en periode på tre år og arbeidet fortsetter som en del av oppgavene til Jødisk museum Trondheim. 

Hvorfor nettvandring? Målene med nettvandringen er å gi kunnskap om jødisk religion, tradisjon, kultur og historie i det nordenfjelske området, fra de første familiene innvandret på slutten av 1880-tallet og fram til i dag. Ved å gi innblikk i en lokalhistorie av global relevans, skal nettstedet kunne motivere til diskusjon rundt temaer som innvandring, integrering, minoriteter, diskriminering, menneskerettigheter og ikke minst religionsmangfold. Videre er det også et mål at nettsiden som en stadig oppdatert og «levende» kunnskapsbase, skal fungere som ett av museets «ansikter utad».

 I 2014 startet Jødisk museum Trondheim tilbudet På vandring i det jødiske Trondheim. I løpet av 2015 ble denne fysiske byvandringen utviklet gjennom undervisningen av mer enn ett tusen ungdomsskoleelever fra Trondheim og omegn. Byvandringen har på mange måter fungert som et forprosjekt for nettsiden som du nå ser på, og museet har bygget videre på erfaringene fra den fysiske byvandringen, slik at nettsiden, som en vandring på internett, kan fungere som et supplement til denne. Selv om det er et mål å nå det allmenne publikum i hele landet, vil nettvandringen ha elever ved ungdomstrinnet og videregående nivå i den nordenfjelske regionen som hovedmålgrupper.

Fortellingene kan for eksempel handle om en liten jødisk kiosk på Løkken i Trøndelag som ble tatt vare på av lokalbefolkningen under andre verdenskrig. Både den jødiske innehaveren og kiosken overlevde holocaust med gode menneskers hjelp. 

Her finner du historien om den jødiske familien Mendelsohn som blant annet bygde opp en stor tekstilfabrikk i Trondheim. Familien kom til å bety mye for byens næringsliv, og en av var med på etableringen av Nidarøhallen. 

Her finner du også historien om en av de få urmakerforretningene i Hammerfest. 

Ambisjonen er å fylle på med nye fotspor fra de fem nordligste fylkene, steg for steg, for å kunne nå målet om å skape et vesentlig bidrag til fortellingen om jødisk liv i regionen. Denne stegvise inkluderingen av små og store fotspor vil kreve mer research, mer ordning og mer utarbeiding av materiale. Nettvandringen er et viktig ledd i arbeidet til Jødisk museum Trondheims om å bidra til synliggjøring, tilgjengeliggjøring, alminneliggjøring og ufarliggjøring av jødisk liv i Norge. Som leverandør av seriøs, ærlig og nær kunnskap på internett, vil nettsiden kunne fungere som en tung motvekt mot rasistisk begrunnet informasjon og oppslag.

Nettressursen er en klikke- og finne-side, der den enkelte elev, student eller andre kan klikke seg inn geografisk eller tematisk, etter de fem temaene eller etter fotspor. Siden er delt inn med kategoriene Følg et fotspor og Utforsk selv Det er følgende fem kategorier på nettsiden under kategorien Utforsk selv: 
o Arbeidsliv 
o Hverdagsliv
o Holocaust
o Livet etter Holocaust
o Religiøst liv

Vi planlegger læringsressurser i tilknytning til nettstedet til bruk for elever i ungdomsskole og videregående skole. Følg med på menypunktet For læreren. Vi oppfordrer til å følge ett av fotsporene eller utforske selv. Hvis man har egne historier om temaet, oppfordrer vi til å dele med oss eller tipse oss. 

Du kontakter oss i jodiskefotspor.no ved å sende en e-post til post@jodiskmuseum.org eller ringe oss på telefon: 40 16 98 01

Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal - og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord.

Kart