Familien Mendelsohn

Fra Litauen til Kjøpmannsgata - Mendelsohnfamilien har vært et synlig innslag i Trondheim med sine butikker og fabrikker. Les deres historie.

Følg fotsporet

Isak Meyer Goldmann

Historien om Isak - den eneste jøden i Hammerfest - som reddet to liv.

Følg fotsporet

Historien om Meyer Dvoretsky

Meyer Dvoretskys livsløp berørte viktige hendelser både i norsk og europeisk historie.

Følg fotsporet

Caplan-familien

Daniel og Anna Sara flyktet fra forfølgelser i Øst-Europa, og familien deres ble et synlig innslag i Tromsø før andre verdenskrig.

Følg fotsporet

Familien Steinfeld fra Ålesund

Steinfeld-familien var aktiv i ulike foreninger, og drev butikk i byen. Les om deres skjebne.

Følg fotsporet

Familien Schattenstein

Familien Schattenstein slo seg ned i Narvik på slutten av 1800-tallet og ble en stor del av byens forretnings- og samfunnsliv. Les deres historie her.

Følg fotsporet

Familien Klein fra Trondheim

Familien Klein fra Trondheim har drevet butikk i byen i over 100 år.

Følg fotsporet

Selik Mahlers historie

Selik Mahler vokste opp på Strinda i Trondheim. Som 18-åring ble han arrestert på skolen og satt på Kretsfengselet, hvor han skrev brev til klassevenninnen.

Følg fotsporet