Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Familien Mendelsohn

Fra Litauen til Kjøpmannsgata - Mendelsohnfamilien har vært et synlig innslag i Trondheim med sine butikker og fabrikker. Les deres historie.

Følg fotsporet

Isak Meyer Goldmann

Historien om en jøde fra Hammerfest som reddet to liv.

Følg fotsporet

Historien om Meyer Dvoretsky

Meyer Dvoretskys livsløp berørte viktige hendelser både i norsk og europeisk historie.

Følg fotsporet

Caplan-familien

Daniel og Anna Sara flyktet fra forfølgelser i Øst-Europa, og familien deres ble et synlig innslag i Tromsø før andre verdenskrig.

Følg fotsporet

Familien Steinfeld fra Ålesund

Steinfeld-familien var aktiv i ulike foreninger, og drev butikk i byen. Les om deres skjebne.

Følg fotsporet

Familien Schattenstein

Familien Schattenstein slo seg ned i Narvik på slutten av 1800-tallet og ble en stor del av byens forretnings- og samfunnsliv. Les deres historie her.

Følg fotsporet

Familien Klein fra Trondheim

Familien Klein fra Trondheim har drevet butikk i byen i over 100 år.

Følg fotsporet

Selik Mahlers historie

Selik Mahler vokste opp på Strinda i Trondheim. Som 18-åring ble han arrestert på skolen og satt på Kretsfengselet, hvor han skrev brev til klassevenninnen.

Følg fotsporet

Familien Dworsky

Brødrene Asriel Berl og Hirsch Dworsky var de første jødene som slo seg ned i Trondheim med sine familier.

Følg fotsporet

Cissi Klein

Cissi Klein har blitt et symbol på de forbrytelsene som ble begått ved deportasjonene av de norske jødene under andre verdenskrig.

Følg fotsporet

Betzy Rosenberg

Betzy Rosenberg overlevde andre verdenskrig ved å skjule seg i en hytte utenfor Trondheim.

Følg fotsporet

Familien Fischer

Familien Fischer flyttet fra Trondheim til Kristiansund, og deres forretninger ble en stor del av bybildet i mange år.

Følg fotsporet

Miriam Mary Abrahamsen

Miriam måtte flykte to ganger i løpet av livet fordi hun var jødisk. I Trondheim finnes en bygning oppkalt etter hennes familie.

Følg fotsporet

Julius Paltiels liv

En julidag i 1924 ble en ganske vanlig gutt født i Trondheim. På grunn av sin jødiske bakgrunn, skulle gutten få et ganske uvanlig liv.

Følg fotsporet

Familien Buchmann

Familien Buchmann var med sine tre butikker et synlig innslag i Trondheims bybilde både før og etter 2. verdenskrig. Les deres historie her.

Følg fotsporet