Slik bruker vi cookies

For læreren

Jødiske fotspor i nord utarbeider undervisningsopplegg basert på kompetansemålene for 10. trinn og videregående skole, innen fagene KRLE, historie og samfunnsfag.

Vi utarbeider undervisningsopplegg tilpasset ungdomsskolen og videregående skole. Oppleggene utvikles i henhold til kompetansemålene i historie, samfunnsfag og KRLE. Gjennom undervisningsoppleggene til Jødiske fotspor i nord vil elevene øves i historisk metode, kildekritikk og kritisk tenkning. Oppgavene skal trigge elevenes nysgjerrighet, vekke utforskeren i dem, og bidra til ny innsikt og forståelse gjennom refleksjoner og diskusjoner. Undervisningsoppleggene vil dekke ulike temaområder og i hovedsak berøre fagene KRLE, historie og samfunnsfag. Oppleggene vil være utarbeidet i henhold til kompetansemålene i disse fagene for 10. trinn og videregående skole.

Undervisningsoppleggene skal dekke en rekke temaer – både historiske og dagsaktuelle.

Jødiske fotspor i nord gir elevene historisk kunnskap, i tillegg til mulighet til å sette kunnskapen inn i en historisk kontekst eller en aktuell sammenheng. Slik kan mikrohistorien kombineres med de lange linjer. Det kan gi elevene nye innsikter og trening i å aktualisere den historiske kunnskapen. Gjennom undervisningsoppleggene øves elevene i å gjøre historisk kunnskap relevant for dem, i samfunnet de lever i, og i deres hverdag.

Jødiske fotspor i nord presenterer en annerledes måte å lære om historien på: elevene får se hvordan historiske hendelser utspiller seg i tid – men også i sted. Det digitale kartet gir en stedsorientert måte å lære om historie på, samtidig som tidslinjen viser hvordan steder har gått inn og ut av historien til de norske jødene. Oppleggene vil bygge på den stedsnære historien med fokus på enkeltpersoners historier. Elevene får mulighet til å knytte historiske hendelser som ligger langt unna i tid, til steder som er nær dem og som har en betydning i deres hverdag. Det er en måte å gjøre historien aktuell på for elevene. Kanskje finnes historier fra der elevene bor, går til skolen eller bedriver fritidsaktiviteter? Slik kastes et nytt lys over både historien og elevenes nærmiljø.