Arbeidsliv
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Hirsch Komissar

Hirsch Komissar var utdannet maskiningeniør og kom til Trondheim i 1915 gjennom jobb.

B 1851 Hirsch Komissar
Hirsch Komissar. Foto: Jødisk museum Trondheim

Hirsch Komissar ble født i Parichi i Belarus i 1887, som lå under keiserdømmet Russland på denne tiden. Han hadde utdanning fra Tyskland som maskiningeniør, og i 1915 flyttet han som 28-åring til Trondheim gjennom jobb. Han jobbet for et tysk selskap som solgte elektrisk utstyr til Russland. De hadde mellomstasjon i Trondheim i frakten av varer til Arkhangelsk i Russland. Denne jobben forsvant etter kort tid som følge av første verdenskrig og revolusjonen i Russland.

I tillegg til å være godt utdannet var Hirsch også en språkkyndig person. Han kunne etter hvert sju språk: jiddisch, hebraisk, russisk, tysk, engelsk, frank og norsk. Han var også samfunnsengasjert og var opptatt av tanker og politiske strømninger i Europa. Dette kom til syne i Trondheim der han var engasjert i samfunnsdebatten.

Kort tid etter han flyttet til Trondheim ble han forlovet med Marie Wolfsohn. De giftet seg i 1916 og med tiden fikk de barna Esther, Gerson og Jakob.

Bryllup Hirsch Og Marie Trondhjems Adresseavis Onsdag 22 November 1916
Faksimile fra Trondhjems Adresseavis 22.11.1916, Nasjonalbiblioteket

Hirsch og Marie var ikke spesielt religiøse, men de hadde en kulturell tilknytning til sin jødiske bakgrunn. De overholdt ikke de jødiske levereglene i stor grad, men de ble gjerne viktigere ved høytider, som for eksempel Pesach. Hirsch satt også en kort periode som styremedlem i menigheten fra 1917-1919, og begge deltok i debatten på 1920-tallet om det skulle være lov med Sjekting, rituell slaktemetode i jødedommen.

Firma H  Komissar Handelsregistre For Kongeriket Norge Utgitt Pa Foranstaltning Av Det Offentlige I Henhold Til Lov Om Handelsregistre Firma Og Prokura Av 17 Mai 1890 4 1917
Faksimile fra Handelsregistre for Kongeriket Norge, 1917, Nasjonalbiblioteket

Til tross for sin utdanning begynte Hirsch innenfor handelsyrket, og han måtte prøve ut litt forskjellig. Han startet eget firma «H. Komissar» i 1917, og allerede i 1918 var han med på å etablere «Det Øst-Europæiske Compagnie». Dette firmaet drev med import og eksport av varer til Øst-Europa, primært Russland og Finland. Her gikk han inn som disponent, som vil si at han var daglig leder. Firmaet ble midlertidig oppløst i 1922, men endelig nedlagt i 1924. I 1922 åpnet Hirsch butikken Irma. Denne bedriften endret navn til Midtbyens Kolonial i 1926, og var i drift noen år før den ble lagt ned i 1931.

Ansettelse Handelskompani Handelsregistre For Kongeriket Norge Utgitt Pa Foranstaltning Av Det Offentlige I Henhold Til Lov Om Handelsregistre Firma Og Prokura Av 17 Mai 1890 4 1918
Faksimile Handelsregistre for Kongeriket Norge, 1918, Nasjonalbiblioteket

Kona Marie drev også handel samtidig med Hirsch. I 1921 åpnet hun forretningen Trondhjems Kolonial sammen med broren David Wolfsohn. Denne ble slått konkurs i 1924. Noen år senere åpnet Marie opp modistforretningen «Den Chicke Hat», og hun utvidet virksomheten med butikken «Paris-Wien» i 1931.

Det virker som Hirsch og Marie samarbeidet med sine forretninger gjennom 1920-tallet. Med modistforretningene til Marie gikk familien inn i en stabil og god tid. Hirsch gikk inn i Paris-Wien som medeier i 1932, som da ble en familiebedrift.

Hirsch Gar Inn I Paris Wien Handelsregistre For Kongeriket Norge Utgitt Pa Foranstaltning Av Det Offentlige I Henhold Til Lov Om Handelsregistre Firma Og Prokura Av 17 Mai 1890 4 1933
Faksimile Handelsregistre for Kongeriket Norge, 1933, Nasjonalbiblioteket

Hirsch mistet livet under krigen da han ble henrettet som sonoffer på Falstad. Marie og barna overlevde og hun gjenåpnet Paris-Wien rett etter krigen. Etter hvert gikk sønnene Gerson og Jakob også inn i bedriften. Paris-Wien varte frem til slutten av 1950-tallet.

Kilder
- Gerson Komissar, «Gerson Komissars første historie skrevet i 1996», Jødisk museum Trondheim
- Oskar Mendelsohn, «Jødenes historie i Norge», Forlaget Press, Oslo 2019
- Jon Reitan, «Jødene fra Trondheim», Tapir Akademisk forlag, Trondheim 2005

Illustrasjoner
- Jødisk museum Trondheim, B-1851, Hirsch Komissar
- Nasjonalbiblioteket, Faksimile fra Trondhjems Adresseavis 22.11.191
- Nasjonalbiblioteket, Faksimile fra Handelsregistre for Kongeriket Norge, 1917
- Nasjonalbiblioteket, Faksimile fra Handelsregistre for Kongeriket Norge, 1918
- Nasjonalbiblioteket, Faksimile fra Handelsregistre for Kongeriket Norge, 1933

Personer relatert til denne artikkelen