Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Herman Hirsch Fischer

Født 1886, død 1945. Gift med Edith Johansen. Barn: Bernhard, Sonja, Ruth og Robert Fischer.