Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Herman Smith

Født 13. februar 1907. Gift med Bergljot (f. Rønne). Tre barn, drev butikk i Bispegaten 1 i Tromsø. Deportert til Auschwitz, død 13. februar 1943.