Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Leif Klein

Født 25. januar 1921. Gift med Olga (f. Moffs). Barn: Henny, Elisabeth og Lesley Ann.