Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Rebekka Sakolsky (f. Shotland)

Født 20. september 1912 av foreldre Meier Leib og Rosa Shotland. Søsken: Isak, Salomon, Helene, Sara, Eva Chava. Gift med Selik Sakolsky Datter: Ruth. Deportert til Auschwitz. Død 1943.