Arbeidsliv
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Mosjøen herreekvipering

På Mosjøen fantes en klesbutikk som solgte herreklær, drevet av Isak Shotland.

Isak Shotland ble født 24. juni 1892 i datidens Russland. Han kom til Norge i 1907, og slo seg ned i Narvik. Han tok utdanning på handelsskole, og fikk norsk statsborgerskap. Senere flyttet han til Mosjøen, og i 1936 startet Isak opp sin egen butikk, Mosjøen Herreekvipering AS.

Isak var bror til Meyer Leib Shotland, som drev Bekledningsmagasinet AS i Tromsø og Gryllefjord Herreekvipering på Senja, og Herman Shotland som drev Ballangen Herreekvipering på Ballangen.

Personer relatert til denne artikkelen