Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Herman Shotland

Født 1885 i Veksne i Litauen. Ukjent når han kom til Norge, men ble innmeldt i DMT i 1910. Død 1942.