Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Bilka Dworsky (f. Wolfsohn)

Født 3. november 1886 i Karlstad, Sverige. Gift med Karl Rudolf Dworsky, tre barn: Leo, Bjørn og Harry. Døde i 1937.