Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Familien Dworsky

Klikk og dra for å utforske fotsporet
(du kan også scrolle)

Fra Polen via Sverige til Trondheim

Asriel Berl og Hirsch Dworsky ble født i Raczki i Suwałki som ligger i dagens Polen, men som den gang tilhørte Russland. Eldstebroren Hirsch ble født 20. februar 1855. Han kom til Karlstad, Sverige rundt 1870 og bodde der til han flyttet til Trondheim. I Karlstad møtte han Marie Klein, som var fra samme hjemsted i Polen, og sammen giftet de seg i 1876. Asriel Berl ble født i 1856, og kom til Sverige ett år etter broren. Han giftet seg med Schana Rakel Igelsky.

Asriel Dworsky Small Preview

Asriel Dworsky med hans familie. (Kilde: Jødisk museum Trondheim).

Første jødiske familie slår seg ned i Trondheim

Brødrene Asriel Berl og Hirsch Dworsky var de første jødene som slo seg ned i Trondheim med sine familier. De kom til byen i 1885/86, men hadde allerede oppholdt seg i landet før familien kom flyttende etter. I 1886 startet de forretning sammen.

Forretningsdrift

I flere år drev brødrene forretning sammen fra Olav Trygvassons gate 9 og 11, som ble opprettet allerede i 1886. Asriel Berl løste handelsbrev samme år, mens Hirsch gjorde det samme i 1890. I mange år bodde også både Hirsch og Asriel med familiene sine i samme gate, henholdsvis nummer 7 og nummer 6. Forretningen drev tidlig engrosvirksomhet, og flere av de norske jødene som var omreisende handelsmenn i Nord-Norge skaffet seg varer hos brødrene.

Brodrene Dworsky Adresseavisen 22 Desember 1921

Annonse for Brødrene Dworsky. Faksimile, Adresseavisen, 22. desember 1921. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Senere skilte brødrene lag, og startet opp egne forretninger. Hirsch startet blant annet forretningen Hirsch Dworsky i 1896. På denne tiden bodde han i Strandgaten 11. Senere drev han også forretning fra Jomfrugata og Dronningensgate.

Hirsch Dworsky Firma Norsk Kundgjorelsestidende 7 Mai 1896

Registrering av oppstarten av Hirsch Dworskys forretning. Faksimile, Norsk Kundgjørelsestidende, 7. mai 1896. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Flere av Asriel Berl og Hirsch’ sønner startet egne forretninger, blant annet tok Asriel Berls sønner, David og Josef, over forretningen i Olav Trygvassonsgate. Det kan du lese mer om her.

Også Joseph Marcus, Isak, Karl Rudolf, Samuel og Bernhard drev egne forretninger.

Familiene vokser til

Hirsch og kona Marie ble i folketellingen for 1891 registrert boende i Olav Tryggvassons gate 9. På dette tidspunkt hadde de fem barn barn; Josef Marcus Meyer (1880), Sara Lea (1882), Bernhard Selig (1888), Isak (1889) og Rakel (1890). Ni år senere hadde familien flyttet til naboleiligheten i nummer 7. Da hadde Hirsch og kona Marie fått enda tre barn; Rebekka (1892), Esther (1894) og Chaja (1899). I 1910 hadde familien igjen flyttet, denne gang til Dronningens gate 38.

Solvbryllup Hirsch Og Marie Adresseavisen 8 Oktober 1901

Hirsch og Marie feiret sølvbryllup i 1901. Faksimile, Adresseavisen, 8. oktober 1901. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Asriel Berl og kona Schana Rakel fikk også etter hvert mange barn. I 1891 bodde de i Tordenskiolds gate 14. Ekteparet hadde da fem barn; Karl Rudolf (1884), David Isidor (1886), Josef (1886), Marie (1887) Josef (1888) og Samuel (1889). Ni år senere var Asriel og familien nabo til broren Hirsch, i Olav Tryggvassons gate 6. Da hadde familien vokst med enda fem barn; Bernhardine (1891), Rebekka (1892), Israel (1893), Selig (1895) og Rosa (1896). I 1910 bodde familien fortsatt i Olav Tryggvassons gate, nå i nummer 9.

Oppstarten av Det Mosaiske Trossamfunn

Da det mosaiske trossamfunnet i Trondheim ble stiftet, var både Hirsch og Asriel Berl involvert i stiftelsen. Jødene i Trondheim leide i flere år et lokale i St. Jørgensveita 7, som de brukte som synagoge og samfunnslokale. Leie av lokalene og bruken av denne krevde etter hvert en mer organisert form for forening. I tillegg vokste den jødiske befolkningen i Trondheim på starten av 1900-tallet, og lokalet i St. Jørgensveita 7 begynte å bli for lite.

Det mosaiske trossamfunnet i Trondheim ble stiftet i 1905, og Hirsch og Asriel Berl satt i styret ved stiftelsen, sistnevnte var forstander. Asriel Berl satt som forstander i trossamfunnet fram til 1913. Flere i Dworsky-familien satt senere i styret, blant annet Hirsch’ sønn, Bernhard, og Asriel Berls sønn, Karl Rudolf. Etter krigen satt Karl Rudolfs sønn, Harry, som forstander i flere år.

Karl Rudolf Dworsky

Nidaros 6 Februar 1914

Karl Rudolf reklamerer for sin praksis. Faksimile, Nidaros, 6. februar 1914. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Karl Rudolf Dworsky var sønn av Asriel Berl og Schana, og ble født 11. september 1884 i Gøteborg. Da han bare var 27 år gammel fullførte han medisinutdannelsen. Det er imponerende at Asriel Berl og Schana kunne sende en av sønnene på en så høy utdannelse, og tyder på at familien var ressurssterke til tross for at de kun hadde bodd i Norge i noen tiår. Karl Rudolf hadde studiepraksis både ved Rikshospitalet i Oslo og ved Trondhjem sykehus. Han var også vikarlege i Vardø og Vadsø.

I 1913 startet han opp en egen legepraksis i Trondheim, fra Søndre gate 27. Samme år giftet han seg med Bilka Wolfsohn. Han tok senere etterutdanning, og ble i 1926 spesialist i indremedisin.

På denne tiden hadde Karl Rudolf, kona Bilka og deres tre barn, Harry, Bjørn og Leo, flyttet til Øysteins gate 1. Her bodde de fram til krigen brøt ut i Norge.

Bilka Dworsky (f. Wolfsohn)

Adresseavisen 4 Januar 1905

Bilka reklamerer for pianotimer i avisen. Faksimile, Adresseavisen, 4. januar 1905. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Karl Rudolfs kone, Bilka Dworsky (f. Wolfsohn), ble født 3. november 1886 i Karlstad, Sverige. Hun kom til Trondheim i 1891 sammen med sin familie. Hun ble utdannet pianist i Frankfurt, og drev fra 1904 pianoundervisning i Trondheim. Hun var også medlem av Trondhjems Musiklærerforening i flere år.

B 1852 Bilka Dworsky Og Soster Marie

Bilka Dworsky med sin søster Marie Wolfsohn (Kilde: Jødisk museum Trondheim)

Samuel Dworsky

B 2081 Samuel Sonn Til Ab Og Rebekka Med Sonner

Samuel, hans kone, Rebekka, og deres sønner, Asbjørn og Idar. (Kilde: Jødisk museum Trondheim).

Samuel Dworsky var en annen sønn av Asriel Berl og Schana. Han ble født 14. oktober 1889 i Trondheim. Han gikk i sin fars fotspor, og bare 25 år gammel startet han sin egen bedrift. I januar 1914 åpnet han Sam. Dworsky fra Søndre gate 27. Han flyttet senere til Oslo, der han giftet seg med Rebekka Dsenselsky og fikk to barn; Asbjørn (1916) og Idar (1918).

Selbyggen 29 Oktober 1914

Annonse for Sam. Dworsky. Faksimile, Selbyggen, 29. oktober 1914. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Bernhard Selig Dworsky

Hirsch Dor Adresseavisen 31 Mai 1911

Da Hirsch døde i 1911, tok Bernhard Selig over forretningen. Faksimile, Adresseavisen, 31. mai 1911. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Bernhard Selig Dworsky var sønn av Hirsch og Marie Dworsky. Han ble født i Trondheim i 1888. Da Bernhard var 23 år gammel, døde Hirsch, bare 56 år gammel. Han overtok da sin fars forretning, som senere fikk navnet Varehuset Solid. Bernhard giftet seg med Sarah Gryn Dworsky, og sammen fikk de tre barn; Inger Esther (1917), Edith Sofie (1918) og Louis Herberth (1921). De flyttet til København i 1930.

B 3229 Bernhard Dworsky Sonn Av Hirsch F 1888 1926

Bernhard Selig Dworsky, 1926. (Kilde: Jødisk museum Trondheim)

Da krigen brøt ut i Norge i 1940 hadde familien Dworsky spredt seg både i flere steder i landet og i utlandet. Asriel og Schanas sønn Israel, flyttet til USA, Hirsch og Maries barn, Bernhard og Rakel hadde flyttet til Danmark, og døtrene Sara Lea og Chaja til Sverige.

Krigen kommer

Registerkort Pa Harry Isaksen

Registerkort for Harry Isaksen, Rosas sønn. (Kilde: Riksarkivet)

Hele seks av Asriel og Schanas barn ble deportert og drept av nazistene under krigen; David Isidor, Marie (g. Hirsch), Samuel, Rosa (gift Isaksen), Selig og Bernhardine (gift Stoch). Ti av Asriel og Schanas barnebarn ble deportert. Den yngste, Harry, som var sønn av Rosa, var bare ti år. To av barnebarna, Assor og Asriel (barn av Marie) overlevde konsentrasjonsleirene som to av svært få norske jøder.

Harry Samuel Isaksen Sonn Av Rosa F  Dworsky

Harry ble deportert og drept i Auschwitz, bare ti år gammel. (Kilde: Jødisk museum Trondheim).

Av Hirsch og Maries barn, døde de enten før krigen, hadde flyttet til utlandet eller flyktet landet før deportasjonene.

Internasjonalt besøk til Trondheim

B 1116 C Besok Av Golda Meir

Israels utenriksminister, Golda Meir, besøkte den jødiske gravlunden på Lademoen i 1961. (Kilde: Jødisk museum Trondheim).

Harry Hertz Dworsky var forstander i styret i mai 1961, da Israels utenriksminister Golda Meir avla et offisielt besøk til synagogen i Trondheim. Meir besøkte også den jødiske gravlunden på Lademoen, der hun mintes de som mistet livet under andre verdenskrig.

Aftenposten 15 Mai 1961

Avisartikkel fra Meirs besøk. Faksimile, Aftenposten, 15. mai 1961. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Harry Hertz Dworsky

Harry Dworsky var en av Karl Rudolf og Bilkas tre sønner. Han ble født 3. september 1913 i Trondheim, og var yngst i søskenflokken. Han utdannet seg til lege, som sin far, og fullførte medisinsk eksamen i 1947, 34 år gammel. Da krigen brøt ut i Norge flyktet Harry til Sverige, og dro derfra videre til USA. Etter krigen flyttet Harry tilbake til Trondheim. I 1948-1949 var han ansatt ved Sentralsykehuset i Trondheim, og startet privatpraksis i byen i 1949.

Nordisk Tidende 10 Oktober 1940

Avisartikkel om Harrys reise tilbake til Norge. Faksimile, Nordisk Tidende, 10. oktober 1940. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Han var også som nevnt forstander i trossamfunnet i mange år, og sterkt engasjert i det jødiske miljøet i byen. Han giftet seg med Karin (f. Friedmann) i 1945, og sammen fikk de ett barn; Karl Rudolf (1948).

Harry hadde to brødre, Leo Jakob (1923) og Asriel Bjørn (1922). Begge flyttet til utlandet; Leo til USA og Asriel Bjørn til Malmø, Sverige og senere til Israel.

Familien Dworsky med grener til mange andre familier

Asriel Berl og Hirsch Dworsky fikk henholdvis ti og åtte barn, og da det på denne tiden var vanlig å gifte seg med andre jøder ble Dworsky-familien etter hvert forgrenet med mange andre jødiske familier i byen. Asriel Berls datter, Marie, giftet seg med Chaim Hirsch som igjen var bror til Joel Jacob. En annen datter, Rosa, giftet seg med Isidor Isaksen. Hirsh’ datter, Sara Lea, giftet seg med Isak Ivan Benkow som i sitt andre ekteskap ble far til stortingspresident Jo Benkow.

Sara Og Ivan Benkow Adresseavisen 6 Februar 1911

Hirsch' datter, Sara Lea, giftet seg med Isak Ivan Benkow i 1911. Faksimile, Adresseavisen, 6. februar 1911. (Kilde: Nasjonalbiblioteket)

Kilder:

Jødisk museum Trondheim
Mendelsohn, Oskar, "Jødenes historie i Norge gjennom 300 år". Universitetsforlaget, 1986
Digitalarkivet: Folketelling 1891 for 1601 Trondheim kjøpstad
Digitalarkivet: Folketelling 1900 for 1601 Trondheim kjøpstad
Digitalarkivet: Folketelling 1910 for 1601 Trondheim kjøpstad
Digitalarkivet: Dødsfall i Trondheim 1908-1930
Digitalarkivet: Kommunal folketelling 1925 for 1601 Trondheim kjøpstad
Larsen, Øivind, "Norges leger : 1996". Den norske lægeforening, 1996
Getz, Bernhard, «Norges læger: 1947-1951». H. Aschehoug & Co, 1956

Hvor
fortsetter
sporene?

Vi tar gjerne imot tips, bilder, videoer eller historier som du har liggende.

Tips oss
Velg kapittel: