Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Isak Dworsky

Født i 1889 i Trondheim av foreldre Hirsch og Marie. Søsken: Joseph Marcus Meyer, Sara Lea, Bernhard Seliq, Rakel, Rebekka, Chaja, Esther. Gift med Lisa (f. Schermeister). Barn: Finn Hirsch Michael, Grace, Per og Bjørn. Arbeidet som tannlege. Død 1963.