Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Isak Shotland d.y.

Født 1907, død 1943. Foreldre: Meyer Leib og Rosa Shotland. Gift med Eva Shotland. Barn: Jan (født utenfor ekteskap) og Harry Simon. Drev klesbutikken Centrum Herreekvipering i Harstad.