Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Karl Rudolf Dworsky

Født 11. september 1884 i Gøteborg, Sverige. Gift med Bilka Wolfsohn, tre barn: Leo, Bjørn og Harry. Døde i 1937.