Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Lisa Dworsky f. Schermeister

Født 1886. Gift med Isak Dworsky. Barn: Finn Hirsch Michael, Grace, tvillinger Per og Bjørn.