Personer
Jødiske fotspor i nord er finansiert med hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord
Slik bruker vi cookies

Wulf Klein

Født 5. juni 1886 i Laseino i datidens Russland. Kom til Norge i 1905. Gift med Mille (f. Gluck). Barn: Abraham og Cissi Pera. Deportert til Auschwitz. Død 3. mars 1943.